Tjänster

Jag översätter från engelska, danska och norska till svenska. Jag åtar mig jobb inom många olika områden, men främst inom medicin (medicinteknik, kliniska studier och farmakologi), IT, marknadsföring, EU-texter, resor/turism samt sport och spel.

Förutom översättning utför jag även korrektur- och kontrolläsning samt redigering av texter på svenska (både översatta texter och originaltexter).

Hur jag jobbar

För att undvika otrevliga överraskningar för båda parter är jag noga med att kunden och jag är helt överens om vad som gäller för varje enskilt jobb, innan jag sätter igång. Jag ser till att vi skriftligt kommer överens om exakt vilket arbete som ska utföras (endast översättning, översättning+kontrolläsning av 100%-matchningar, endast kontrolläsning, faktakoll eller olika varianter på dessa teman) samt vilket pris och vilken tidsram som gäller. Så kallade dumma frågor är mitt viktigaste arbetsredskap! Det gäller även under jobbets gång – jag ställer hellre en termfråga för mycket än en för lite.