Priser

Vad kostar en översättning?

Det beror på många faktorer: textens tekniska och stilistiska svårighetsgrad, jobbets storlek, tidspress, längdbegränsningar på den översatta texten med mera. Jag tar oftast betalt per ord (räknat i källspråket), men för korrekturläsning och vissa andra typer av jobb lämpar sig timdebitering bättre. För översättningsföretag ligger mitt ordpris (exklusive moms) oftast mellan 1,10-1,50 kronor, och min timtaxa är 500 kronor, vilket också är mitt minimipris för riktigt små jobb. För direktkunder är priserna generellt högre. Kontakta mig om du vill ha en offert för just din text.